Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

Kombajn chodnikowy EBZ200EX-UiK
Konstrukcje stalowe
Systemy transportowe
dla przemysłu górniczego
Pompowy Agregat
Spalinowy UIK-PAS-36
Lokomotywa spalinowa torowa
typu UiK-SMARTLOC-36
Ciągnik podwieszony
typu POWERBOX EUR