UE UIKS

Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

Przeróbka mechaniczna
Lokomotywa akumulatorowa
ELECTRA
Systemy transportowe
dla przemysłu górniczego
Projekty Unii Europejskiej
Lokomotywa spalinowa torowa
typu UiK-SMARTLOC-36
Ciągnik podwieszony
typu POWERBOX