Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań naszych klientów spółka wdrożyła oraz certyfikowała systemy doskonalące jakość naszych wyrobów i usług, a co za tym idzie pozyskała uprawnienia i certyfikaty:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.
 • System Zapewnienia Jakości Procesów Spawalniczych zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2.
 • Zakładowa Kontrola Produkcji zgodna z wymaganiami normy EN 1090-1:2009+A1:2011.
 • Powiadomienie o zapewnieniu jakości wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (DYREKTYWA 2014/34/UE).
 • Ocena zdolności do wykonywania remontów sekcji obudów zmechanizowanych oraz przenośników zgrzebłowych.
Jednostkami certyfikującymi, z którymi realizujemy współpracę w tym zakresie są:
J.S. HAMILTON Poland S.A. oraz TUV Rheinland.

Wyrobami, które także zostały objęte systemem jakości są urządzenia przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla których posiadamy certyfikaty badania typu WE. Firma uzyskała powiadomienie o zapewnieniu jakości dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Typy urządzeń, które zostały objęte wyżej wymienionym powiadomieniem to m.in. alternatory ognioszczelne oraz silniki spalinowe. Zapewniamy, że bezpieczeństwo i zagrożenia związane z warunkami pracy naszego wyrobu są stałym obiektem troski Zarządu Spółki i jej pracowników. Zobowiązujemy się, że wymagania naszych klientów wobec wyrobu przeznaczonego do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zostaną jednoznacznie ustalone, a realizacja i dostawa wyrobu będzie możliwa jedynie w przypadku ich całkowitej zgodności z certyfikatem badania typu WE i innymi - mającymi zastosowanie - wymaganiami.

Systemem jakości zostały objęte następujące działania firmy:

 • Projektowanie, produkcja, serwis maszyn i urządzeń górniczych, w tym przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • Projektowanie, produkcja, montaż i serwis maszyn i urządzeń do mechanicznej przeróbki minerałów oraz transportu ciągłego.
 • Produkcja i montaż systemów hydraulicznych.
 • Usługi w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych.
 • Produkcja konstrukcji spawanych.
 • Remonty maszyn i urządzeń górniczych.

Istotnym aspektem Systemu Zarządzania Jakością naszej firmy jest postępowanie zgodne z ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Jakości. Realizujemy ją m.in. poprzez wytwarzanie i dostarczanie klientom wyrobów o jakości dostosowanej do ich wymogów. W celu zapoznania się z wszystkimi osiągnięciami naszej firmy zachęcamy do odwiedzenia pozostałych zakładek na naszej stronie internetowej.

UE UIKS