Профессиональное выполнение заказов

Urządzenia i Konstrukcje S.A.
44-240 Żory ul. Fabryczna 10
т/ф: +48 324359806
+48 32 4417587
+48 32 7220318
+48 32 7220328
+48 607410445
э: biuro@uiksa.pl

www.uiksa.pl

NIP: 651-164-05-83
REGON: 240049530
KRS: 0000 233650
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

GPS-данные:
50º 03' 10. 9 " N 018º 42' 10. 8 " E