Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

Urządzenia i Konstrukcje S.A.
44-240 Żory ul. Fabryczna 10
tel/fax: +48 32 4359806
+48 32 4417587
+48 32 7220318
+48 32 7220328
+48 607410445
e-mail: biuro@uiksa.pl

www.uiksa.pl

NIP: 651-164-05-83
REGON: 240049530
KRS: 0000 233650
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Dane GPS:
50º 03' 10. 9 " N 018º 42' 10. 8 " E
UE UIKS